ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ (ΦΩΤΟ)

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ (ΦΩΤΟ)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΑΣ

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε (σύρετε από κινητό) πως μοιάζουν τα κόπρανα κατσαρίδας. Αν εντοπίζετε σχετικά σημάδια στην ιδιοκτησία σας είναι το πιο πιθανό να έχετε προσβληθεί από κατσαρίδες. Οι ακαθαρσίες κατσαρίδας σε πολλές περιπτώσεις φαίνονται σαν πολύ μικρές πιτσιλιές – λεκέδες. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πατηθεί από την δραστηριότητα των κατσαρίδων.

Χαρακτηριστικά: Περιττώματα κατσαρίδας

Καθαρισμός περιττωμάτων κατσαρίδας

Καθαρισμός: Περιττώματα κατσαρίδας

Πως θα ξεχωρίσετε τα κόπρανα κατσαρίδων από των ποντικιών

Πως θα ξεχωρίσετε τα κόπρανα κατσαρίδων με αυτά των ποντικιών
697 453 2927